FOTO s textem :

Fotografie jsou doprovázeny textem a návodem práce s nízko-nástavkovými úly. Otevřete klepnutím na obrázek nebo nadpis textu. Obrázek se zobrazí a zvětší, text je v plném znění.

 

 

Konstrukce úlů

Úly LANGSTROTH 2/3

    Včelaření v Langstrothech  vychází z přirozeného prostředí pro včely. Všude je dodržena přesně včelí mezera 8mm, čili odpadají například problémy se stavbou různých můstků. Nástavky jsou lehké na manipulaci, navíc v tomto systému převážně pracujete pouze s celými nástavky,...

Charekteristika úlu LANGSTROTH 2/3

   Charakteristika   Langstrothova úlu.Ve všech částech úlu je přísně dodržena včelí mezera 8 mm. Všechny nástavky obsahují 10 rámků Langstrothovy délky 448 mm, výšky rámků a nástavků jsou rozdílné. Nástavky mají stejné vnitřní a vnější rozměry. Náletový podstavec, dno, česnový...