Charekteristika úlu LANGSTROTH 2/3

Charekteristika úlu LANGSTROTH 2/3

   Charakteristika   Langstrothova úlu.Ve všech částech úlu je přísně dodržena včelí mezera 8 mm. Všechny nástavky obsahují 10 rámků Langstrothovy délky 448 mm, výšky rámků a nástavků jsou rozdílné. Nástavky mají stejné vnitřní a vnější rozměry. Náletový podstavec, dno, česnový klín, česnová zástrčka, krmítko, vnitřní a vnější víko jsou pro všechny sestavy technologií stejné. To poskytuje zejména výrobcům pozoruhodné racionalizační možnosti. Úl nemá připojovací zářezy (falce) a tím je jednodušší výroba a bezproblémové nasazování nástavků a ochrana včel před poškozením. Pro uchopení nástavků jsou vyfrézována zahloubení. Pohyblivost ve vrstvách podstatně zjednodušuje a urychluje práci. Optimální přizpůsobení úlového obsahu na sílu včelstva a nabídku snůšky. Stavebně biologicky příznivější odstup mezi zimním včelím hroznem a stěnami úlu. Dlouhá cesta trávení zimních zásob. Jednoduché a nekomplikované dno (není nutná žádná stavební uzávěra), ale je možné i vysoké, popř. varroa-dno, jež umožňuje u nás také jednoduchou fumigaci spodem a umístění pylochytu. Podmetem (dnem) je možné včely i krmit.