Stavy včelstev : jak jsou k dispozici ze zápisů z "Knihy protokolů" od roku 1919

 

Stavy včelstev a včelařů jak jsou k dispozici ze zápisů čl. schůzí.      
 
 ROK  Počet včelstev  Počet včelařů  Průměr
 1919    -  42  
 1920  385  73  
 1921   359  64   
 1922  285  38  
 1923  176  23   
 1924  195   25   
 1926  203  32  
 1927  248  41  
 1928  285  45  
 1929  410  72   
  1930  296  85  
  1931    -  91   
  1933  434  83  
  1934  470  77  
  1935  686   118  
  1936  753  161  
  1937  931    -  
  1938  990   176   
  1940   -  216   
  1942   -  211   
 1943   -  223   
  1944   -  230   
  1945  2000 přibližně   250   
  1946  1787   172   
  1947  1475   246   
  1949  1437  246   
  1950  1390  234   
  1951  1605  232   
  1952  1537  232  
  1953  1049 + 432 rojů    -  
  1954  953  198  
  1957  741  124  
  1964  652 + 150 nereg.  103 + 35 nereg.  
  1965  770  124  
  1968  958 131  
  1969  933    -  
  1970  985 128  
  1971  887 123  
2011 351 57  
2012 378 60  
2013 355 60  
 2014 361 63  
2015 453 72  
2016 547 72  
2017   72  
2018 490 75  
2019 412 74